Εγγραφή   Είσοδος 
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)  ΔράσειςΕκδηλώσεις    Σεπτεμβρίου 17, 2014
Ποια τα οφέλη για το Δήμο σας
 
Δήμων Υγεία - "Download"
 
  Ελαχιστοποίηση
Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τις Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Αμαρουσίου. 
   
Έναρξη Ημερομηνία/Ώρα: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 3:30 μμ 
Λήξη Ημερομηνία/Ώρα: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 4:00 μμ
Επαναλαμβανόμενο συμβάν: Μοναδικό γεγονός
Σύντομη Περιγραφή:

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας με την υπ΄αριθμόν  342/27.09.2013 στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό MIS 430957 και τίτλο «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων -Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου» προβαίνει στην πρόσληψη 20 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 24 μηνών.

Πίνακας Προσληπτέων     Πίνακας Απορριπτέων     Πίνακας Κατάταξης κατά Φθίνουσα Βαθμολογική Σειρά

Περιγραφή:

 


Επιστροφή      

Εξαγωγή γεγονότος στα γεγονότα του Desktop
Δημιουργήθηκε από  Μιχαήλ Σπυρίδων Αναστασίου  στις  27/9/2013

Εμφάνιση μήναΕμφάνιση μήνα  Εμφάνιση εβδομάδαςΕμφάνιση εβδομάδας  Εμφάνιση λίσταςΕμφάνιση λίστας  
 
 Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων