Κεντρική Δομή

Γενική Διεύθυνση


Γενικός Διευθυντής Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ : ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
τηλ. 210 8067888
Email: psotiris@eddyppy.gr

Γραμματεία Δ.Σ. / Υποδοχή: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
τηλ. 210 6105470
Fax. 210 6105641
Email: kdimitraki@eddyppy.gr

 

Διεύθυνση Προγραμμάτων


Τμήμα Οργάνωσης Συνεδρίων & Επιστημονικής Ενημέρωσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ: ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ
τηλ. 210 6105472
Email: efinitsi@eddyppy.gr

ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ
τηλ. 210 6105471
Email: maidini@eddyppy.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
τηλ. 210 6105470
Email: kdimitraki@eddyppy.gr

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού


ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ
τηλ. 210 6105471 
Email: maidini@eddyppy.gr

Διεύθυνση Επικοινωνίας


Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ
τηλ. 210 6105471
Email: maidini@eddyppy.gr

Τμήμα Εκδόσεων

ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ
τηλ. 210 6105472
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής


Site - Newsletter

ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ
τηλ. 210 6105472
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Δικτυακή Πύλη

ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ
τηλ. 210 6105471
Email: maidini@eddyppy.gr
 

Οργανόγραμμα