Κεντρική Δομή

Γενική Διεύθυνση


Γενικός Διευθυντής: Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ιατρός-Ψυχίατρος Υγιεινολόγος
τηλ. 210 8067888
Email: psotiris@eddyppy.gr

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις  στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ -Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα: Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγος & Κοινωνική Λειτουργός.
Email: dasy_pap@hotmail.com 

Διοικητική Διευθύντρια: Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Υπεύθυνη Προγραμμάτων : Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος ΜΑ
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: maidini@eddyppy.gr

Γραμματεία Δ.Σ. : Κατερίνα Δημητράκη, Κοινωνική Λειτουργός
τηλ. 210 6105470 (εσωτ 21)
Fax. 210 6105641
Email: kdimitraki@eddyppy.gr

Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας: Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD & Μαρία Αραμπατζή
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23)
Email: kepygeias@eddyppy.gr  

 

Τμήμα Προγραμμάτων Πρόληψης & Διαχείρισης Έργων


Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος ΜΑ
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: maidini@eddyppy.gr

Κατερίνα Δημητράκη, Κοινωνική Λειτουργός
τηλ. 210 6105470 (εσωτ 21)
Email: kdimitraki@eddyppy.gr

Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

 

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης


Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος ΜΑ
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: maidini@eddyppy.gr

Κατερίνα Δημητράκη, Κοινωνική Λειτουργός
τηλ. 210 6105470 (εσωτ 21)
Email: kdimitraki@eddyppy.gr

 

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής


Μαρία Αραμπατζή
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 23)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

Μαριάνθη Χατζηκωνσταντίνου, Μοριακή Βιολόγος PhD
τηλ. 210 6105649 (εσωτ 23)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

 

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας


Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος ΜΑ
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: maidini@eddyppy.gr

 

Τμήμα Οικονομικό & Προσωπικού


Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος ΜΑ
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 22)
Email: maidini@eddyppy.gr

Μαρία Αραμπατζή
τηλ. 210 6105471 (εσωτ 23)
Email: kepygeias@eddyppy.gr

 

Τμήμα Προμηθειών & Συνδεδεμένων Προγραμμάτων


Ελίζα Φοινίτση
τηλ. 210 6105472 (εσωτ 24)
Email: efinitsi@eddyppy.gr

 

Τμήμα Σχέσων με Π.Ο.Υ.


Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Email: dasy_pap@hotmail.com